top of page

Interessegruppen Brødrene Hanssens Auto

 

Interessegruppen Brødrene Hanssens Auto

Interessegruppen stiftes:

Den 30. mai 2000 ble det innkalt til stiftelsesmøte og her ble gruppens navn (Interessegruppen Brødrene Hanssens Auto) og vedtektene vedtatt, samt at det første styret ble valgt.

 

Interessegruppens formål: 

Å arbeide for å bevare og å restaurere anlegget til tidligere Brødrene Hanssens Auto på Stangeby.

- ved egeninnsats

- ved å skaffe midler til arbeidet

Restaureringen skal skje i samråd med fylkeskonservator og i tråd med dennes retningslinjer.

 

Avtale med Statens vegvesen.

Den 12. juli 2000 ble avtale om restaurering og bruk av anlegget Brødrene Hanssens Auto inngått mellom Statens vegvesen og Interessegruppen.  I avtalen gis Interessegruppen anledning til å restaurere bygningsmassen og til en senere begrenset bruk av anlegget.  Anlegget er fortsatt Statens vegvesen sin eiendom, mens alle driftsutgifter, faste kostnader og forsikringer må dekkes av interessegruppen.  Statens vegvesen har i avtalen satt en foreløpig begrensning i antall medlemmer i Interessegruppen (8 – til 10 personer), men aksepterer at det under restaurerings- og vedlikeholdsarbeider vil oppholde seg flere personer på området.    Interessegruppen har også forpliktet seg til å overta anlegget hvis Statens vegvesen finner det mest hensiktsmessig å avhende.

 

Den 7. desember 2005 ble Interessegruppen Brødrene Hanssen`s Auto tildelt Nøtterøy kommunes kulturpris for 2005.

 

Gruppen er nå registrert i Brønnøysund registrene som ideell organisasjon,

Reg. nr.:  987 036 648

-
bottom of page