top of page

Brødrene Hanssens Auto

Brdr Hanssens Auto ble startet i 1939 av Einar Hanssen med  verksted hjemme på gården i Strengsdal. (Ref ‘Det Norske Næringsliv’)

Her ble det reparert biler, motorsykler, sykler og traktorer og det var ladestasjon. Under krigen ble det også reparert generatorer.

Etter krigen etablerte Einar Hanssen seg med nytt verksted på Stangeby.  Verkstedbygningen  sto ferdig i 1946, tegningene er signert  Asbjørn Langås.

Med i bedriften var også Einars brødre ‘Jakken’ og Willy.

Bedriften fikk Fiat agenturet i 1954, for å kunne få agentur krevdes det serviceanlegg og bensinstasjon ble etablert samme år i samarbeide med BP.

Selskapet var i en periode en av Sør-Norges største Fiat-forhandlere og ble drevet fram til 1982. Willy Hanssen var salgssjef for bilsalget som også hadde salgsvirksomhet i Andebu og i Tønsberg sentrum.

Det ble også solgt Moskvitch, Borgward og senere Subaru. Brdr Hanssens Auto var i perioder Sør Norges største Fiat forhandler med opptil 100 biler solgt pr år. Bedriften opphørte i 1982.

Butikk

Butikk

BP-Stasjon

BP-Stasjon

Her startet det

Her startet det

Avdeling i bedehusbakken, Tønsberg

Avdeling i bedehusbakken, Tønsberg

Snømåking

Snømåking

Andebu

Andebu

Annonse

Annonse

Subaru

Subaru

borgward

borgward

bottom of page